Thanh Hóa tôn vinh sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động

NDO -

Ngày 29/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa năm 2022”. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu.

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tính đến cuối tháng 5, Thanh Hóa có 170.324 sáng kiến của 308.598 đoàn viên, 3.655 công đoàn cơ sở tham gia chương trình.

Các sáng kiến của đoàn viên, công nhân viên chức lao động góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh ở các đơn vị, doanh nghiệp, làm lợi hơn 162 tỷ đồng.

Tại diễn đàn, các cán bộ, công nhân viên chức lao động có sáng kiến nổi bật, tiêu biểu đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai, tổ chức thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho 177 tập thể, cá nhân điển hình có sáng kiến tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình trên.

Để chương trình đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cấp công đoàn cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chủ đề hoạt động năm 2022 để cụ thể hóa thành những nội dung, việc làm phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của đoàn viên, người lao động về chương trình, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Tiếp tục khơi dậy trong đoàn viên, người lao động tinh thần đổi mới sáng tạo, khát khao cống hiến, tự hào được đóng góp trí tuệ, tài năng của mình cho sự phát triển của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình; phối hợp triển khai sâu rộng các sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.