Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10,6% trong 6 tháng cuối năm 2024

NDO - Sáng 10/7, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18 bế mạc, thành công tốt đẹp.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

6 tháng cuối năm 2024, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10,6%, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2024 là 11% trở lên.

Các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức rà soát, đánh giá sát, đúng kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo, điều hành phát triển sản xuất.

Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào, tình hình tiêu thụ điện, hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối đa công suất, gia tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt cho các sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm; xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm.

Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10,6% trong 6 tháng cuối năm 2024 ảnh 2

Đoàn Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Thanh Hóa đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất.

Tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chủ động điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn; gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, địa phương đối với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, phấn đấu sớm hoàn thành, tạo ra các sản phẩm mới, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để sớm khởi công các dự án lớn, trọng điểm.

Thanh Hóa phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10,6% trong 6 tháng cuối năm 2024 ảnh 3

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, thu hút doanh nghiệp xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh tăng 10% trở lên so năm 2023; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, chủ động đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất với Quốc hội các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghị quyết và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, khả thi, phù hợp thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.