Thanh Hóa đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng

NDO - Ngày 15/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban chuẩn bị Văn kiện đại hội XIV cùng các thành viên đoàn công tác đi khảo sát thực tiễn và làm việc với tỉnh Thanh Hóa.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác làm việc với tỉnh Thanh Hóa.
Đoàn công tác làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các thành viên đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới tại xã Hoằng Lộc, mô hình phát triển du lịch ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Sau nghiên cứu, nghe báo cáo tóm tắt kết quả gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thành viên đoàn công tác cùng trao đổi, kiến nghị phân tích, chia sẻ rõ hơn những nội dung liên quan.

Đại diện tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm về thực hiện phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới phía bắc Tổ quốc, thực chất đời sống nhân dân, giảm chênh lệnh giữa vùng miền núi và miền xuôi, những vấn đề, bất cập nảy sinh trong thực tiễn, tổ chức thực hiện đòi hỏi tăng cường phân cấp, ủy quyền, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh bài học đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; so sánh vùng miền tây Thanh Hóa với các vùng dân tộc, miền núi trong cả nước, phân tích hiệu quả đầu tư dự án trọng điểm ở Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bày tỏ trăn trở về dự nguồn nhân sự kế cận còn mỏng,…

Thanh Hóa đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Đồng chí Phan Đình Trạc cùng các thành viên đoàn công tác ghi nhận thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát huy rất tốt truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm triển khai bằng được, thực hiện quyết liệt, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện. Kinh tế tăng trưởng liên tục ở mức cao, đạt tăng trưởng bình quân hơn 10% trong 20 năm qua. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình giao thông trọng điểm kết nối liên hoàn, liên kết phát triển đô thị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đặc biệt là tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ năm 2023 chiếm 86,2% trong GRDP.

Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu cả nước về công nghiệp lọc hóa dầu, sản xuất điện, xi-măng; du lịch, dịch vụ được tập trung đầu tư phát triển, tạo được khởi sắc mới mang tính đột phá, đưa du lịch Thanh Hóa trở thành điểm đến 4 mùa.

Thanh Hóa đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng ảnh 2

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, như sản xuất nông-lâm nghiệp-thủy sản, công nghiệp-xây dựng, thu ngân sách, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia; tiếp tục quan tâm cải cách hành chính với nhiều cách làm sáng tạo nên thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 8 cả nước.

Tỉnh sớm hoàn thành, duy trì các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục mũi nhọn luôn trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; 98% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ chiếm 85,5%, bình quân 12 bác sĩ, 37,5 giường bệnh/mười nghìn dân, dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 92,5%.

Diện mạo nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc; 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã, điện lưới quốc gia, phủ sóng viễn thông.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động,...

Thanh Hóa đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng ảnh 4

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Qua thực tiễn ở Thanh Hóa, đồng chí Phan Đình Trạc cùng các thành viên đoàn công tác tâm đắc với những bài học kinh nghiệm rất sâu sắc được rút ra về: Đổi mới tư duy, đề cao trách nhiệm, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chăm lo đoàn kết, thống nhất trong Đảng, từ đó củng cố đại đoàn kết toàn dân; Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình hay; định vị cho đúng vị trí Thanh Hóa để có giải pháp phù hợp phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và bài học về công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh những đổi mới, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, cải cách hành chính, trong bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; lưu ý những vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở Thanh Hóa, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, mối quan hệ giữa phát triển theo chiều rộng với chiều sâu, vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề phát huy nguồn lực văn hóa, con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..., ghi nhận đề xuất, kiến nghị của Thanh Hóa và trao đổi đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cần được tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.