Tập trung đầu tư tám nhóm khu kinh tế ven biển

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn tám nhóm khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm gồm nhóm KKT Chu Lai, Dung Quất (Quảng Nam, Quảng Ngãi), KKT Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), KKT Nghi Sơn, (Thanh Hóa), KKT Phú Quốc (Kiên Giang), KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), KKT Nam Phú Yên (Phú Yên), KKT Vân Đồn (Quảng Ninh), KKT Định An (Trà Vinh) để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính xây dựng phương án bố trí vốn tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách T.Ư trong kế hoạch hằng năm và 5 năm 2016 - 2020 cho các KKT ven biển, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.