Thành phố Hồ Chí Minh:

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

NDO - Ngày 7/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
0:00 / 0:00
0:00
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị; cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Tuyên huấn Quân khu 7.

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Đề án số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình thực hiện của cấp ủy; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự thành phố, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35, Tổ định hướng đấu tranh trên mạng xã hội; duy trì chặt chẽ chế độ kiểm tra, giám sát.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ảnh 1

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Lực lượng vũ trang thành phố tham gia có hiệu quả hơn 20 cuộc diễn tập đấu tranh kỹ thuật do Ban Chỉ đạo 35 Quân khu, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy tổ chức với hơn 20.000 lượt thành viên lực lượng đấu tranh trên không gian mạng và cộng tác viên 35 tham gia, được cấp trên đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò Nghị quyết 35.

“Thực hiện Nghị quyết 35 là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm chắc tình hình để đề ra những chủ trương, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố nhấn mạnh.

Các cơ quan, đơn vị cần có biện pháp phù hợp để đột phá nâng cao chất lượng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng và cộng tác viên 35; quản lý chặt chẽ, đổi mới, phát huy hiệu quả các trang, nhóm của lực lượng vũ trang thành phố trở thành trang thông tin chính thống, thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; kịp thời phát hiện, nhân rộng gương điển hình; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 35 là một trong những tiêu chí trong công tác thi đua khen thưởng, bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen cho 20 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.