Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Colab).

Liên tiếp xử phạt doanh nghiệp vi phạm tuyển lao động đóng tàu đi Hàn Quốc

4 công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa bị xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới 220 triệu đồng. Lý do là doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy trình chuẩn bị nguồn lao động đóng tàu đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
(Ảnh minh họa: Dolab)

Bảo đảm quyền lợi cho lao động đóng tàu theo thị thực E7 sang Hàn Quốc

Các doanh nghiệp tuyển chọn, kiểm tra lao động ngành đóng tàu theo thị thực E7 sang Hàn Quốc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật của hai nước, cung cấp thông tin chính xác với người lao động về quyền lợi, nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng cung ứng lao động. Doanh nghiệp cũng không được thu tiền tuyển chọn của người lao động.
Ảnh minh họa: Dolab.

Cảnh giác với thông tin mời chào, lừa đảo đi làm việc theo thị thực E7 của Hàn Quốc

Gần đây, một số cá nhân, tổ chức mời chào người lao động nộp tiền tham gia các khóa học nghề, thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7 không đúng quy định pháp luật của Việt Nam và của Hàn Quốc. Người lao động cần cảnh giác với các thông tin mời chào, lừa đảo nêu trên.