Quang cảnh tọa đàm.

Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý VA-VASP theo Kế hoạch hành động Quốc gia về phòng và chống rửa tiền

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm khoa học lần thứ 4 nhằm góp ý xây dựng hoàn thiện khung pháp lý VA-VASP.
Khách hàng theo dõi tiền ảo trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Xây dựng khung pháp lý quản lý tiền ảo, tài sản ảo

Hiện nay, EU và nhiều quốc gia như: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore,... đã xây dựng chính sách, khuôn khổ pháp lý cho tài sản số nói chung, tài sản ảo, tiền ảo nói riêng. Tại Việt Nam, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.
Ðoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương nghiên cứu cuốn sách về đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khơi sức trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ðặc biệt, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tham gia kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 1/11. (Ảnh: DUY LINH)

Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình phát triển, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.
Đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (đoàn Quảng Nam) phát biểu trong phiên thảo luận tổ chiều 24/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bổ sung quy định về tài sản ảo, tiền ảo để ngăn chặn rủi ro liên quan đến rửa tiền

Góp ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Vương Quốc Thắng (đoàn Quảng Nam) đề nghị bổ sung nhóm đối tượng tiền ảo và tài sản ảo vào dự thảo Luật để ngăn chặn các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.