#Vi phạm giao dịch

Vi phạm giao dịch, Tổng công ty Điện lực - TKV bị phạt 25 triệu đồng
17:13 27/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Tổng công ty Điện lực - TKV, số tiền 25 triệu đồng, do giao dịch cổ phiếu không đúng thời gian đăng ký. Cùng với đó, một nhà đầu tư cá nhân cũng bị phạt hành chính 10 triệu đồng, vì không công bố dự kiến giao dịch.

Vi phạm giao dịch, bốn nhà đầu tư bị phạt hơn 100 triệu đồng
06:54 19/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 105 triệu đồng, do các vi phạm: giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; không báo cáo khi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Vi phạm giao dịch, bốn nhà đầu tư bị phạt 105 triệu đồng
17:23 08/06/2021

Ngày 8-6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bốn nhà đầu tư, tổng số tiền 105 triệu đồng, do các vi phạm trong giao dịch chứng khoán: không công bố về dự kiến giao dịch; công bố không đúng thời hạn; giao dịch ngoài thời gian Sở GDCK công bố thông tin.

Vi phạm giao dịch, 5 nhà đầu tư bị phạt gần 90 triệu đồng
12:03 13/05/2021

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 5 nhà đầu tư chứng khoán, số tiền gần 90 triệu đồng, do các vi phạm: giao dịch vượt quá giá trị, không đúng thời gian đã đăng ký; không báo cáo việc dự kiến giao dịch, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu...

Vi phạm giao dịch, năm nhà đầu tư bị phạt hơn 260 triệu đồng
15:59 02/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với năm nhà đầu tư, gồm hai doanh nghiệp và ba cá nhân, tổng số tiền hơn 260 triệu đồng, do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty; giao dịch trước khi có công bố thông tin từ Sở GDCK; không báo cáo dự kiến giao dịch.

Vi phạm giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt 260 triệu đồng
17:34 08/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư, gồm một tổ chức và hai cá nhân, tổng số tiền 260 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch; cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Vi phạm giao dịch, ba nhà đầu tư bị phạt hơn 180 triệu đồng
12:24 28/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành hính ba nhà đầu tư, gồm một tổ chức và hai cá nhân, tông số tiền 182,5 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký.