#VSD

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các công ty
18:14 20/03/2022

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các Công ty chứng khoán ASAM, Yuanta Việt Nam, Chứng khoán Phố Wall và JB Việt Nam.

Cấp và hủy nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty
14:34 13/03/2022

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Petro Times, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; đồng thời thông báo hủy nhiều mã đăng ký chứng khoán, chứng quyền và trái phiếu của các công ty.