#VSD

VSD cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán
15:04 17/09/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, vừa qua, trung tâm đã cấp nhiều mã cổ phiếu, trái phiếu và mã chứng chỉ quỹ cho các công ty.

VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9
16:16 27/08/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9.