Thay đổi thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương và chuyển quyền sở hữu 227.000 cổ phiếu TPB cho các nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vừa thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Ngày 15/3/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 122/GCNTVLK-10 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

2. Tên viết tắt: TCBS

3. Số hiệu thành viên: 105

4. Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Vốn điều lệ: 1.126.140.700.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ một trăm bốn mươi triệu bảy trăm nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.39446368 Fax: 024.39446587

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 125/GP-UBCK ngày 30/05/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 15/3/2023. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 1.126.994.200.000 đồng (Một nghìn một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi tư triệu hai trăm nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK ngày 21/2/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Từ ngày 3/4, mã CMBB2210 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI hết hiệu lực

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền MBB/7M/SSI/C/EU/Cash-13

Mã chứng khoán: CMBB2210

Mã ISIN: VN0CMBB22102

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 3/4/2023

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 14.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 3/4/2023, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 209/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 15/9/2022 và mã chứng quyền CMBB2210, mã ISIN VN0CMBB22102 sẽ hết hiệu lực.

Cấp mã VBA122001 cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 05/2023/GCNTPDN-VSD ngày 13/03/2023 cho trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trụ sở chính: Số 2 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37724621

Fax: 024.38313717

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13/3/2023

Vốn điều lệ: 34.209.923.001.584 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022

Mã chứng khoán: VBA122001

Mã ISIN: VNVBA1220019

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 100.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 10.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14/3/2023, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đăng ký niêm yết trái phiếu VBA122001 tại SGDCK Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 227.000 cổ phiếu TPB

Căn cứ công văn số 843/UBCK-PTTT ngày 24/2/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán TPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 227.000 cổ phiếu TPB, cụ thể như sau:

STT

Họ và tên bên chuyển quyền sở hữu

Họ tên bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng chứng khoán sở hữu

1

CAO MẠNH HÙNG

Công đoàn Ngân hàng TMCP Tiên Phong

8.000

2

HOÀNG THỊ BÍCH LIÊN

92.000

3

HOÀNG THỊ QUỲNH NGA

12.000

4

NGUYỄN ANH TUẤN

36.000

5

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

3.000

6

NGUYỄN ĐỨC HUY

8.000

7

NGUYỄN ĐỨC THÔNG

8.000

8

NGUYỄN ĐỨC TÂN

4.000

9

NGUYỄN THANH KIỆT

4.000

10

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÝ

28.000

11

PHẠM VĨNH LÂN

12.000

12

TRẦN HÙNG

8.000

13

TRẦN THỊ NGỌC MAI

4.000


Tổng

227.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 15/3/2023.