Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các công ty

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho các Công ty chứng khoán ASAM, Yuanta Việt Nam, Chứng khoán Phố Wall và JB Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa được VSD thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam vừa được VSD thay đổi thông tin thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM

Ngày 16/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 98/GCNTVLK- 4 cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán ASAM

2. Tên viết tắt: ASAM

3. Số hiệu thành viên: 099

4. Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Huỳnh Thị Bích Ngân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 203.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ ba tỷ đồng).

7. Điện thoại: (08).39119999  Fax: (08).39118888

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 97/UBCK-GP ngày 4/9/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 16/3/2022, thông tin chi tiết :

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Kim Hwan Kyoon - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 46/GPĐC-UBCK ngày 22/6/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam

Ngày 16/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 04/GCNTVLK- 5 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam

2. Tên viết tắt: YSVN

3. Số hiệu thành viên: 3

4. Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Chao, Jen-Kai - Chủ tịch Hội đồng thành viên

6. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng).

7. Điện thoại: 028.36226868          Fax: 028.39152728

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 127GP-UBCK ngày 14/6/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 16/3/2022, thông tin chi tiết :

1. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng).

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 113/GPĐC-UBCK ngày 15/12/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Ngày 16/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 81/GCNTVLK- 2 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

2. Tên viết tắt: WSS

3. Số hiệu thành viên: 073

4. Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Diễm Hoa - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 503.000.000.000 đồng (Năm trăm linh ba tỷ đồng).

7. Điện thoại: 04.39367083          Fax: 04.39367082

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 16/3/2022, thông tin chi tiết :

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 18/GPĐC-UBCK ngày 26/5/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

Ngày 15/3/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi số 142/GCNTVLK-3 cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

2. Tên viết tắt: JBSV

3. Số hiệu thành viên: 050

4. Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Kim Doo Yoon - Chủ tịch Hội đồng thành viên

6. Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại:  024. 39429773                        Fax: 024. 39429776                     

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 128/GP -UBCK-ngày 25/8/2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 15/3/2022. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: ông Kim Doo Yoon - Tổng Giám đốc

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 109/GPĐC-UBCK ngày 6/12/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.