Hủy mã chứng khoán, thay đổi thông tin cho các công ty

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt và hủy mã chứng khoán của các Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông và Chứng khoán KIS Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 29/3, mã chứng quyền CHDB2208 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)
Từ ngày 29/3, mã chứng quyền CHDB2208 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt thay đổi thông tin thành viên lưu ký

Ngày 20/3/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 21/GCNTVLK-9 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt

2. Tên viết tắt: DVSC

3. Số hiệu thành viên: 016

4. Trụ sở chính: Tầng 6, tầng 7, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

5. Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Quyết Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị

6. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

7. Điện thoại: 028.71087252 Fax: 028.39215225

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 15/UBCK-GPHĐKD ngày 28/6/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 20/3/2023. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GPĐC-UBCK ngày 13/12/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Hủy đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông

Mã chứng khoán: DPD

Mã ISIN: VN000000DPD0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng hủy đăng ký: 12.000.000 Cổ phiếu

Giá trị hủy đăng ký: 120.000.000.000 đồng

Lý do hủy: Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - Đắk Nông sáp nhập vào Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 24/3/2023

Kể từ ngày 24/3/2023, mã chứng khoán DPD và mã ISIN VN000000DPD0 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu DPD nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán DPD đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán DPD đã lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.

Từ ngày 29/3, mã chứng quyền CHDB2208 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam hết hiệu lực

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.13

Mã chứng khoán: CHDB2208

Mã ISIN: VN0CHDB22082

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 29/3/2023

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 4.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 29/3/2023, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 152/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 12/07/2022, mã chứng quyền CHDB2208, mã ISIN VN0CHDB22082 sẽ hết hiệu lực.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2023/GCNTP-VSD ngày 23/03/2023 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-8242243

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 23/3/2023

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 33/2023

Mã chứng khoán: TD2338133

Mã ISIN: VNTD23381336

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 45.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 4.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 23/3/2023, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.