#Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổ chức tốt Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV bảo đảm chất lượng, tiết kiệm thời gian
15:28 16/05/2022

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo kết luận về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo và đề nghị các cơ quan cần tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các nội dung kỳ họp nhằm vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn tối đa thời gian để tổ chức thành công kỳ họp.

Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải đối với ba Chương trình mục tiêu quốc gia
10:42 13/05/2022

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 13/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, chủ động trong hoạt động của Quốc hội
05:18 13/05/2022

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội, xem đây là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng quyết định nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu thực tiễn, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội
12:40 12/05/2022

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 12/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân
18:19 11/05/2022

Chiều 11/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2022. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm việc chậm giải ngân
13:25 11/05/2022

Sáng 11/5, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình phiên họp thứ 11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe trình bày và cho ý kiến về các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.