#Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội
14:54 26/11/2021

Tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ngày 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc; đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV. Công tác xây dựng luật; những vấn đề hệ trọng của đất nước đưa ra trong chương trình kỳ họp; công tác giám sát đều được Quốc hội thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc trước khi quyết định.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc: Tạo bước ngoặt mới phát triển văn hóa, con người Việt Nam
11:25 24/11/2021

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn.

Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp
13:28 18/11/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 theo đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
15:01 14/11/2021

Sáng 14/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Trước đó, tối 13/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 6, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đưa công tác mặt trận hướng đến từng gia đình và mỗi người dân
13:10 14/11/2021

Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng tới từng gia đình và mỗi người dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 5.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia
15:41 09/11/2021

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2021), ngày 9/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã gửi điện mừng đến Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

Khẳng định tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam
05:34 05/11/2021

Theo TTXVN, trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhà nghiên cứu Rosario del Pilar Pentón Díaz, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Ñico López, nhận định rằng bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy tầm nhìn biện chứng và sức mạnh ý chí của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ động, kịp thời xử lý các nguy cơ rủi ro trong tình hình mới
05:44 26/10/2021

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 15/9/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh: "phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến". Nhìn trực diện vào tình hình trong nước và thế giới, có thể nêu lên một số nguy cơ rủi ro.