#Nhiều vi phạm

Nhiều vi phạm, bốn nhà đầu tư bị xử phạt hơn 400 triệu đồng
19:17 22/04/2022

Ngày 22/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với TCT Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, CTCP Thiết bị điện và CTCP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, với tổng số tiền phạt 405 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin không đúng thời hạn…

Nhiều vi phạm, 3 nhà đầu tư bị phạt gần 400 triệu đồng
08:20 26/03/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, bà Bùi Thị Xuân, Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc với tổng số tiền phạt lên tới 395 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo có nội dung sai lệch; không công bố thông tin; không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật...

Nhiều vi phạm, Công ty Louis Capital bị phạt hơn 230 triệu đồng
15:35 20/01/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Louis Capital, tổng số tiền 232,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; không bảo đảm tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành…; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Nhiều vi phạm, Công ty Cao-su Bến Thành bị phạt 275 triệu đồng
19:18 06/01/2022

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Cao-su Bến Thành, số tiền 275 triệu đồng, do không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông... Cùng với đó, một nhà đầu tư cá nhân cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm công bố bố thông tin.

Nhiều vi phạm, một doanh nghiệp bị phạt 450 triệu đồng
09:54 28/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền lên tới 450 triệu đồng đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải – CTCP vì không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

Nhiều vi phạm, CTCP Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng
19:15 18/11/2020

Ngày 18-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, đã xử phạt hành chính CTCP Gia Lai CTC, tổng số tiền 170 triệu đồng, do các vi phạm: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật; Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông...