Nhiều vi phạm, Công ty Cao-su Bến Thành bị phạt 275 triệu đồng

NDO -

Ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Cao-su Bến Thành, số tiền 275 triệu đồng, do không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông... Cùng với đó, một nhà đầu tư cá nhân cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm công bố bố thông tin.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Theo đó, ngày 6/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính Công ty cổ phần Cao-su Bến Thành (địa chỉ tại lô B3-1, KCN Tây Bắc, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền 275 triệu đồng, cụ thể như sau:

Phạt tiền 125 triệu đồng vì không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định (Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Phạt tiền 150 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét của Công ty, cho thấy: Trong năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Xi-măng Hà Tiên 1 và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (đều là cổ đông lớn của Công ty).

Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Xi-măng Hà Tiên 1 (trong năm 2019, 2020, 6 tháng đầu năm 2021) và Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (trong năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021) chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.

* Ông Nguyễn Vũ Hiếu (địa chỉ tại khu 16 TT Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), bị phạt hành chính theo Quyết định số 926/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, ngày 9/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (mã chứng khoán: MPT) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 0% lên 5,85%).

Đến ngày 29/4/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 1.000.000 cổ phiếu MPT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 5,85% xuống 0%) nhưng không công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.