Nhiều vi phạm, 4 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Bản Việt, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim và CTCP Nông dược HAI, với tổng số tiền phạt lên tới 715 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông;...
0:00 / 0:00
0:00

Theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (địa chỉ tại tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 920/QĐ-XPHC, số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt công bố thông tin Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022 (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 13/5/2022) sai lệch so với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam thực hiện kiểm toán (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/8/2022).

Cùng việc bị phạt tiền, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

* Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (địa chỉ tại 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 922/QĐ-XPHC, số tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông.

Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý III/2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Cuối cùng, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Tổng số tiền mà Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt lên tới 295 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (địa chỉ tại tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị phạt hành chính theo Quyết định số 919/QĐ-XPHC, số tiền 100 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Trước đó, ngày 17/3/2022, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Công ty), tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã PHH), từ ngày 17/3/2022 đến ngày 15/4/2022.

Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/3/2022 đến ngày 15/4/2022. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 18/3/2022.

* Công ty Cổ phần Nông dược HAI (địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 403/QĐ-XPHC, số tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 9/8/2022; Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01A/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 5/1/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI là 170 triệu đồng.