Sử dụng hiệu quả nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Thành phố Hà Nội có quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước rất lớn, có giá trị kinh tế cao. Quỹ nhà chuyên dùng của thành phố có 838 điểm với diện tích 178.148m2, diện tích kinh doanh dịch vụ tầng một tại các nhà chung cư tái định cư là hơn 85.175m2, 12 căn nhà công vụ, 29.200 căn nhà ở có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, 199 tòa nhà chung cư tái định cư với gần 18.000 căn hộ và một dự án nhà ở xã hội với tám khối nhà cao tầng.

Với số lượng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước lớn, có tính đặc thù lịch sử và cơ chế chính sách thay đổi trong quá trình quản lý, trong những năm qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý quỹ nhà, đất này. Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn không ít hạn chế.

Tình trạng hồ sơ quản lý chưa được rõ ràng. Nhiều tổ chức cá nhân thuê nhà chuyên dùng tự ý sửa chữa, cải tạo làm thay đổi, biến dạng so với thiết kế. Quá trình quản lý nhà tái định cư còn lỏng lẻo, nhiều căn hộ bỏ trống nhiều năm không đưa vào khai thác sử dụng, dẫn đến xuống cấp nhanh chóng. Tình trạng không ký hợp đồng thuê nhà gây thất thu tiền thuê nhà, nợ nghĩa vụ tài chính của các tổ chức cá nhân thuê lớn, ảnh hưởng đến nguồn thu của thành phố và gây phức tạp, khó khăn trong công tác vận hành, khai thác quỹ nhà. Đáng chú ý, công tác khắc phục, xử lý vi phạm sau khi kiểm tra phát hiện còn chậm trễ.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận hành quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tăng nguồn thu cho ngân sách là việc rất cần thiết, không thể chậm trễ. Sở Xây dựng, đơn vị được thành phố giao trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành quỹ nhà và các đơn vị, địa phương liên quan cần tập trung rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra hạn chế, vi phạm; đồng thời đề xuất những bất cập trong chính sách (nếu có) để có biện pháp khắc phục, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

Sở Xây dựng cần sớm rà soát các quy trình, thủ tục, tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định cụ thể đối với từng loại nhà ngay từ khi đầu tư xây dựng; đề xuất các chế tài, biện pháp xử lý để giải quyết các trường hợp chây ỳ nợ tiền thuê nhà, sử dụng sai mục đích, vi phạm trong quá trình sử dụng quỹ nhà. Sở Tài chính có các biện pháp tăng cường thực hiện việc rà soát, thẩm định giá thuê nhà, thẩm định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư, tránh lãng phí tài sản nhà nước. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà ở... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác tài sản hiệu quả.