Doanh số bán chip toàn cầu năm 2021 tăng 26,2% so với năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Doanh số chip toàn cầu đạt mức kỷ lục năm 2021, dự báo tăng trưởng 8,8% năm 2022

Ngày 14/2, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ (SIA) cho biết doanh số bán chip toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 555,9 tỷ USD trong năm 2021, tăng 26,2% so với năm 2020, và được dự báo tăng trưởng 8,8% trong năm nay khi các nhà sản xuất chip tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường.