Ra mắt Bộ sách thường thức chính trị

Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị - bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước; tổ chức tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan gian trưng bày sách.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan gian trưng bày sách.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự.

Cùng dự, có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bộ sách thường thức chính trị - bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước được biên soạn bởi nhóm tác giả, các nhà khoa học ở các viện chuyên ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ra mắt Bộ sách thường thức chính trị ảnh 1
Quang cảnh lễ ra mắt sách.

Bộ sách gồm nhiều cuốn sách nhỏ thuộc 10 nhóm vấn đề: Thường thức về triết học Mác-Lênin; Thường thức về kinh tế chính trị Mác-Lênin; Thường thức về chủ nghĩa xã hội khoa học; Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh; Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Thường thức về hệ thống chính trị Việt Nam; Thường thức về nhà nước và pháp luật; Thường thức về văn hóa; Thường thức về dân tộc, tôn giáo.

Bộ sách được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước, dễ đọc, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ vận dụng, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đường lối đổi mới của đất nước.