Đảng Cộng sản Việt Nam giành nhiều thành tựu nổi bật

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, đồng hành cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đóng góp cho sự phát triển của hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây là khẳng định của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane, trong cuộc trao đổi với TTXVN nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).
0:00 / 0:00
0:00
Pano cổ động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Pano cổ động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định: Trong suốt 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gánh vác trọng trách nặng nề, không ngừng lớn mạnh và phát triển, giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Đảng đã định hướng một cách đúng đắn, sáng tạo, từng bước dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định cương lĩnh chính trị, vạch ra đường lối, tầm nhìn chiến lược phù hợp tình hình từng giai đoạn để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhân dân Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân ngày một cao, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho rằng, hai dân tộc Lào và Việt Nam có truyền thống hữu nghị, đoàn kết từ lâu đời. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gây dựng và vun đắp đã được tôi luyện qua các chặng đường cách mạng, thử thách qua nhiều thập niên và ngày càng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

"Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gây dựng và vun đắp đã được tôi luyện qua các chặng đường cách mạng, thử thách qua nhiều thập niên và ngày càng được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu".

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane

Về quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cũng nhấn mạnh: Mối quan hệ gắn bó trong công cuộc hợp tác cùng tiến bước đi lên giữa hai Đảng trong những thập niên vừa qua là yếu tố nền tảng cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là yếu tố cốt lõi, quyết định sự thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng hai nước. Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam tin tưởng, hai Đảng sẽ tiếp tục hợp tác lãnh đạo công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, để tiếp tục cùng giành nhiều thắng lợi hơn nữa.

Chia sẻ ý kiến nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại chính quyền thành phố St.Petersburg Vyacheslav Kalganov cũng nêu bật những thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm qua, đồng thời cho rằng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất lớn, với mục tiêu cao nhất là lợi ích của nhân dân.

Cựu chuyên gia quân sự Liên Xô, Chủ tịch Chi hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố St.Petersburg Aleksey Skreblyukov khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, định hướng của đất nước và nhân dân Việt Nam. Đảng đã đưa đất nước vượt nhiều thách thức trong chặng đường vừa qua...