Ra mắt Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi

NDO - Sáng 13/10, Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi chính thức ra mắt, đi vào hoạt động với nhiệm vụ vận động, tiếp nhận các nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nhà báo gặp hoàn cảnh ngặt nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó.
0:00 / 0:00
0:00
Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi ra mắt.
Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi ra mắt.

Theo đó, Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi gồm 10 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Trần Cao Tánh làm Trưởng ban.

Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích giúp đỡ các trường hợp hội viên, nhà báo, anh chị em công tác trong ngành truyền thông gặp hoạn nạn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm nặng cần phẫu thuật, bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và các trường hợp khác trong xã hội cần sự giúp đỡ kịp thời.

Nguồn tài chính để thực hiện do hội viên, nhà báo tự nguyện đóng góp, các nhà hảo tâm, những người có tấm lòng thiện nguyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

Ban công tác xã hội-từ thiện Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, có tổ chức trên tinh thần công khai, minh bạch về thu, chi tài chính. Đồng thời, chịu sự giám sát của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh về tổ chức hoạt động và sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam” giữa 7 Chi hội, Câu lạc bộ nhà báo trong tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi Trần Cao Tánh, việc ký kết nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí, Ban Thư ký các Chi hội và hội viên, nhà báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước cũng như của mỗi cơ quan báo chí, tổ chức Hội và hội viên nhà báo.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, yêu cầu việc thực hiện giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí phải được tiến hành thường xuyên, thực chất, có hiệu quả nhằm góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.