Quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội (QH) khóa XV diễn ra trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Nhất là chúng ta vừa tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Ðặc biệt, cả nước đang ngày đêm đoàn kết, chung lòng, sẻ chia khó khăn để quyết tâm vượt qua dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm. Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền tảng cho hoạt động của QH khóa XV, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân.

Tại kỳ họp, một lần nữa ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HÐND các cấp được khẳng định sâu sắc. Ðây là một cuộc bầu cử đặc biệt, một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước và quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của QH, Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử từ Trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Qua đó ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử QH nước ta, được dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Thành công của cuộc bầu cử càng khẳng định sức mạnh vĩ đại của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, QH đã hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ nhất là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Với sự tín nhiệm cao, QH đã bầu Chủ tịch QH, các Phó Chủ tịch QH, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, lãnh đạo các cơ quan của QH, Tổng Thư ký QH , Tổng Kiểm toán nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bầu Thủ tướng Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hằng ngày, hằng giờ gây ra những khó khăn, vất vả cho cuộc sống nhân dân và tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và thống nhất cùng Chính phủ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2021. Trong đó, cả hệ thống chính trị tiếp tục bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, hiệu quả. Ðề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện hiệu quả, thành công các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cả nước đồng lòng kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cơ quan chức năng các bộ, ngành tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quán triệt tinh thần phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh; củng cố, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, để tập trung nguồn lực cao nhất phòng, chống dịch Covid-19, QH quyết định một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả hơn. QH đã thống nhất điều chỉnh chương trình kỳ họp kết thúc sớm ba ngày làm việc so với dự kiến, nhưng vẫn bảo đảm tốt chất lượng các công việc đề ra.

Sau chín ngày làm việc, các đại biểu tập trung xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, như: tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình giám sát của QH…

Kỳ họp thứ nhất của QH khóa XV kết thúc tốt đẹp, với những quyết sách quan trọng sẽ tiếp thêm sức mạnh để cả nước thực hiện thành công "mục tiêu kép" của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra hiện nay là chăm lo, bảo vệ sức khỏe của người dân; cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Các cơ quan, từ Trung ương đến địa phương, nhất là các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, tình nguyện viên... nỗ lực, cố gắng không ngừng để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QH Việt Nam đồng lòng, nỗ lực tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, qua đó đáp ứng kịp thời những yêu cầu đặt ra cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu QH tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được cử tri, nhân dân giao phó.

Nhân Dân