Quảng Ninh thông qua nghị quyết nâng mức chuẩn nghèo đa chiều

NDO - Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó đã thông qua Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho hộ gia đình thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-202.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh kỳ họp thứ mười ba Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2023 về “nâng cao chất lượng đời sống người dân”, nhất là nhóm đối tượng yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo để mỗi người dân đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Theo đó, quy định mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh gồm: tiêu chí thu nhập khu vực thành thị là 2,6 triệu đồng/người/tháng; khu vực nông thôn là 2,1 triệu đồng/người/tháng. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ như các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ và của tỉnh.

Quảng Ninh thông qua nghị quyết nâng mức chuẩn nghèo đa chiều ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Với nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả, phù hợp, đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh còn 258 hộ nghèo, chiếm 0,067%; 2.454 hộ cận nghèo, chiếm 0,635% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Quảng Ninh hoàn thành trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, tỉnh không có huyện nghèo, xã nghèo; riêng thành phố Hạ Long không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; thị xã Quảng Yên, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô không còn hộ nghèo; 9/13 địa phương tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Quảng Ninh thông qua nghị quyết nâng mức chuẩn nghèo đa chiều ảnh 2

Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Hiện Quảng Ninh vẫn còn nhiều hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn, thu nhập gần sát với chuẩn nghèo của Trung ương, nhưng chưa đủ điều kiện để đưa vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vì vậy, việc xây dựng chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh áp dụng cho giai đoạn 2023-2025 theo hướng mức thu nhập cao hơn mức thu nhập quy định tại chuẩn nghèo của Chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh và mức sống của người dân là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.