Quảng Ninh bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

NDO - Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Diện được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Diện được bầu làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Vũ Văn Diện là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long, là đô thị loại 1, đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước sau sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long.

Trong quá trình công tác đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ảnh 1

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước.

Tại các hội nghị 100% đại biểu triệu tập có mặt đều thống nhất giới thiệu đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hạ Long, nhiệm kỳ 2021-2026, để Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.