Quảng Ninh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

NDO -

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh là 15.717 thí sinh, giảm 740 thí sinh so với năm trước. Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi với 37 điểm thi, trong đó có 2 điểm thi ở ngoài đảo.

Học sinh ở huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) tích cực ôn thi tốt nghiệp.
Học sinh ở huyện miền núi Ba Chẽ (Quảng Ninh) tích cực ôn thi tốt nghiệp.

Việc xếp phòng thi được Hội đồng thi thực hiện từ ngày 9/6, với số lượng phòng thi là 689; số lượng phòng chờ của buổi thi bài tổ hợp là 74 phòng. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi bố trí tối thiểu 2 phòng dự phòng để sử dụng cho thí sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Để tổ chức kỷ  thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh phối hợp Công an, Sở y tế điều động khoảng 3.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo thực hiện các nội dung theo phân cấp quản lý. Các cơ sở giáo dục có cấp trung học phổ thông tổ chức tốt việc dạy học và ôn tập cho học sinh khối 12.

Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh, nhất là sự chủ động của ngành Giáo dục trong việc triển khai chương trình dạy học và ôn tập, đảm bảo hành trang kiến thức cho học sinh trong bối cảnh 3 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi và quy chế coi thi; quán triệt người tham gia tổ chức thi và thí sinh nghiêm túc chấp hành; bảo đảm công tác bảo mật đề thi; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ khu vực tổ chức thi; thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc y tế cho học sinh, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp làm công tác tổ chức thi. Chú trọng vận động, hỗ trợ thí sinh là con hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức thi; không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi, gian lận trong thi cử. Bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, minh bạch, khách quan, đúng quy chế, không để bị động trong mọi tình huống.