Quảng Ngãi tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội

NDO - Chiều 5/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2021.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, từ khi thực hiện chương trình phối hợp đến nay, việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực.

Trên cơ sở chương trình phối hợp chung, 2 cơ quan xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm với nội dung cụ thể, rõ ràng, hình thức phối hợp linh hoạt, phù hợp, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện thường xuyên, liên tục đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nhờ vậy, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm sau đều cao hơn năm trước. Đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh có 139.986 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 70% so năm 2015; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 19,55% so lực lượng lao động trong độ tuổi. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có hơn 1,16 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 16,7% so năm 2015; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 93,56 % dân số.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025, với nhiều hoạt động. Cụ thể như: kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là việc chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Tăng cường tuyên truyền chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những lợi ích, chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; mục đích, ý nghĩa, tiện ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, tiện ích của việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng cho 8 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương, đơn vị.