Quảng Ngãi phê bình 6 huyện, thị xã, thành phố chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

NDO - Ngày 13/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã phát đi Công văn phê bình 6 huyện, thị xã, thành phố chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, phê bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về thời gian, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; thiếu cương quyết trong xử lý trách nhiệm công chức, nhất là công chức địa chính thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Song song với phê bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi còn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, viên chức có liên quan theo quy định và khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp giải quyết dứt điểm số hồ sơ bị chậm trễ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thống kê.

Cụ thể, huyện Bình Sơn có 138 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ủy ban nhân dân các xã: Bình Châu, Bình Hiệp, Bình Long, Bình Hải, Bình Trị, Bình Tân Phú, Bình Khương.

Huyện Sơn Tịnh có 38 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Ủy ban nhân các xã: Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Giang, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Phong.

Huyện Mộ Đức có 23 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Kinh tế hạ tầng và Ủy ban nhân dân các xã: Đức Minh, Đức Lợi.

Huyện Nghĩa Hành có 17 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung chủ yếu vào Ủy ban nhân dân xã Hành Phước.

Thị xã Đức Phổ có 32 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Phong, Phổ Khánh.

Thành phố Quảng Ngãi có 37 hồ sơ chậm phối hợp, tập trung vào Ủy ban nhân dân các xã, phường: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Đông, Nghĩa Chánh.

Để chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến việc theo dõi, kiểm soát hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện các công việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuẩn hóa biểu mẫu văn bản lấy ý kiến phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai với các cơ quan liên quan; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện quy trình chuyển hồ sơ liên thông trên môi trường mạng đến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện trong phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai, đồng thời phục vụ cho việc theo dõi, kiểm soát về tiến độ, thời gian phối hợp giải quyết hồ sơ đất đai giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 15/7 tới.

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng, tính năng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS nhằm đáp ứng yêu cầu xử lý, theo dõi, giám sát trong quá trình kết nối liên thông với phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; bảo đảm phần mềm VBDLIS không làm cản trở, gián đoạn hoạt động theo dõi, quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp hiệu năng, tính năng phần mềm VBDLIS không đáp ứng yêu cầu những đơn vị cung cấp phần mềm không có giải pháp khắc phục, xử lý thì tổng hợp, báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.