Thị xã Đức Phổ tăng cường giải quyết hồ sơ đất đai vào thứ 7 hằng tuần

NDO -

Sáng 9/4, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, đã phát đi Thông báo số 124/TB-UBND về việc tiếp tục tăng cường giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân vào ngày thứ 7 hằng tuần. 

Người dân chờ đợi nộp hồ sơ đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Đức Phổ.
Người dân chờ đợi nộp hồ sơ đất đai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Đức Phổ.

Thời gian qua, mặc dù Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ đã tăng cường giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất của công dân trên địa bàn thị xã vào ngày thứ 7 hằng tuần nhưng do số lượng hồ sơ đất đai nhận vào tăng đột biến nên việc tiếp nhận và trả kết quả chỉ đáp ứng 60% khối lượng cần tiếp nhận và kết quả trong ngày.

Vì nóng lòng muốn hồ sơ đất đai của gia đình được giải quyết nhanh chóng nên nhiều người dân đến Bộ phận một cửa thị xã Đức Phổ vào lúc nửa đêm chờ đợi nộp hồ sơ. Thậm chí, có thời điểm xảy ra tình trạng chen lấn, tranh cãi nhau về việc bốc số thứ tự. (Báo Nhân Dân đã phản ánh ngày 8/4).

Trước nhu cầu của công dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất còn rất lớn, cho nên để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân liên hệ giải quyết hồ sơ, tránh phải đi lại nhiều lần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ thông báo về việc tiếp tục tăng cường giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân.

Cụ thể, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Đức Phổ tiếp tục tăng cường làm việc vào ngày thứ 7 để giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân, kể từ ngày 16/4 đến ngày 7/5 (riêng ngày 9/4 và ngày 30/4 không thực hiện giải quyết tăng cường cho công dân). Thời gian làm việc, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút.

Theo đó, ngày 16/4 giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất thuộc địa bàn các phường: Phổ Thạnh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Minh và xã Phổ Nhơn.

Ngày 23/4 giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất thuộc địa bàn các xã: Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Phong và các phường: Phổ Văn, Phổ Quang.

Ngày 7/5, giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất thuộc địa bàn các phường: Phổ Ninh, Nguyễn Nghiêm và các xã: Phổ Châu, Phổ Thuận, Phổ An.

Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Đức Phổ chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp, hỗ trợ công dân trong quá trình thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Đồng thời, đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi-Chi nhánh Đức Phổ chủ động phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi bố trí viên chức, người lao động làm việc tăng cường vào ngày thứ 7 theo lịch nêu trên để hỗ trợ người dân tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất cho công dân.

Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm thông báo, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn biết để liên hệ giải quyết công việc; đồng thời, tuyên truyền thường xuyên các thông tin cần thiết để người dân nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật, tránh bị các phần tử xấu lợi dụng tung các thông tin sai sự thật để trục lợi.