Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Jurin Laksanawisit.

Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Thái Lan giai đoạn hậu Covid-19

Theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác liên Bộ, ngành của Việt Nam sang tham dự Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban Hỗn hợp Thương mại (UBHHTM) Việt Nam-Thái Lan tổ chức ngày 20/4 tại Bangkok, Thái Lan.