Quận 5 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo

14/14 phường của Quận 5 vừa hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025. Quận 5 cũng là quận đầu tiên của thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn hai năm.
0:00 / 0:00
0:00
Tổ công tác phúc tra việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại một hộ gia đình ở Quận 5. (ảnh CTV)
Tổ công tác phúc tra việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại một hộ gia đình ở Quận 5. (ảnh CTV)

Ðể thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Quận 5 đã triển khai quyết liệt nhiều chính sách, hoạt động. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường với nhiều hình thức. Quận đã thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của thành phố và quận đối với hộ nghèo và cận nghèo; thường xuyên rà soát, thực hiện các biện pháp, mô hình hiệu quả, thiết thực nhằm chăm lo cho người dân.

Hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn hai năm

Với hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa sinh kế, quận đã tư vấn, giới thiệu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo các phương thức kinh doanh, tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, trao phương tiện sinh kế để làm ăn, buôn bán, nhằm tạo việc làm cho lao động của hộ, giúp hộ dân cải thiện thu nhập, vươn lên. Quận đã trao 11 phương tiện sinh kế (xe lắc, xe đạp, xe máy, máy may, xe hủ tiếu, xe nước giải khát, máy trợ thính...) tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng trị giá 85,8 triệu đồng và 93 sổ tiết kiệm với kinh phí 930 triệu đồng. Quận giới thiệu 94 hộ vay vốn buôn bán, kinh doanh từ Quỹ xóa đói, giảm nghèo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; thẩm định và giải ngân 8 dự án vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 8 hộ với tổng số tiền 440 triệu đồng; giải quyết cho 112 hộ vay được hơn 5,7 tỷ đồng từ Quỹ cho vay học sinh, sinh viên. Hơn 2.000 hộ đã được vay hơn 128,68 tỷ đồng từ Chương trình cho vay giải quyết việc làm (nguồn thành phố và Trung ương); giới thiệu việc làm cho 12.051 người, trong đó có 10.473 người có việc làm ổn định hơn sáu tháng, 47 lao động là thành viên hộ nghèo và cận nghèo; bảo đảm 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện có thẻ bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe…

Theo Ủy ban nhân dân Quận 5, toàn quận có 14 phường, 99 khu phố và 829 tổ dân phố, 38.454 hộ gia đình (dân tộc Hoa chiếm 35% tổng dân số). Vào đầu giai đoạn 2021-2025, quận có 400 hộ nghèo và cận nghèo với 1.582 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,04% tổng số hộ dân toàn quận. Cụ thể: 167 hộ nghèo, với 707 nhân khẩu; 233 hộ cận nghèo, với 875 nhân khẩu. Trong đó, có khoảng 95% số hộ thiếu hụt tiêu chí thu nhập (thu nhập và người phụ thuộc) và khoảng 98% số hộ thiếu hụt các tiêu chí dịch vụ-xã hội khác (tình trạng đi học của trẻ em, trình độ giáo dục của người lớn, dinh dưỡng trẻ em, bảo hiểm y tế, tiếp cận việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở).

Ðến cuối tháng 8/2023, tất cả các phường của Quận 5 đã được Ủy ban nhân dân quận công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025. Qua công tác phúc tra của Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố, Quận 5 đã được xác nhận là quận đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn hai năm.

Giải pháp giảm nghèo căn cơ, bền vững

Trong thời gian tới, Quận 5 sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo, tái cận nghèo. Quận tiếp tục duy trì thực hiện các giải pháp hỗ trợ nâng thu nhập bình quân hộ đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 Nguyễn Võ Xuân Kỳ cho biết: Ðể có thể đạt được những mục tiêu này, quận đã đề ra nhiều giải pháp. Trước hết là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; huy động cả hệ thống chính trị thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ mới thoát chuẩn cận nghèo giảm nghèo bền vững, căn cơ, không để tái nghèo. Quận tổ chức tuyên truyền mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững hằng năm, nhất là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; vận động nhân dân, thành viên hộ vượt chuẩn cận nghèo học nghề, ổn định việc làm và tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; vận động và huy động sự tham gia, ủng hộ của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chương trình, hỗ trợ các gia đình chính sách, có công khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân khó khăn… Việc xã hội hóa kết hợp hỗ trợ vốn vay bằng nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn quỹ tín dụng khác, huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo được đẩy mạnh. Quận tập trung thực hiện các giải pháp giúp giảm nghèo căn cơ, bền vững như: Nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trao tặng phương tiện sinh kế, hỗ trợ phương tiện sinh hoạt hằng ngày, trợ vốn sản xuất, kinh doanh, sửa chữa nhà ở…

Ðồng chí Nguyễn Võ Xuân Kỳ chia sẻ thêm: Chủ trương của quận là giảm chính sách cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện nhằm hạn chế tình trạng ỷ lại, giúp các hộ nâng cao ý thức và trách nhiệm phấn đấu, nỗ lực vượt khó để từng bước tìm giải pháp thoát nghèo căn cơ, bền vững. Cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp của quận sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên các hộ nghèo và cận nghèo để kịp thời có các giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp đối với từng hộ; nhất là các hộ vừa thoát nghèo, để tránh tình trạng tái nghèo.