Phú Yên quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NDO - Sáng 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở, với gần 7.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, đặc biệt là từ năm 2013, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chúng ta đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm hệ thống hóa tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, giúp các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, Ban Nội chính Trung ương phối hợp xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Cuốn sáchKiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta, được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên tỉnh Phú Yên nội dung 3 phần chính của cuốn sách gồm một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Trong đó, giá trị nổi bật là cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cuộc đời hoạt động cách mạng trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đến cán bộ, đảng viên toàn trong tỉnh.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí của tỉnh có kế hoạch thông tin tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.