Phạt Licogi Quảng Ngãi 85 triệu đồng vì không công bố thông tin

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi do không công bố thông tin theo quy định pháp luật nhiều tài liệu như: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (địa chỉ tại số 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Licogi Quang Ngãi không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.