Phát huy những giá trị của các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

NDO - Ngày 7/11, tại thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng nhấn mạnh, Hội thảo về “Phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Đây là dịp để những người trực tiếp làm công tác, tham mưu, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ở cơ sở chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền ở địa phương trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp đóng nhiều tham luận, ý kiến nhằm phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, của đất nước nói chung.

Phát huy những giá trị của các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và huyện Hương Khê trao đổi với các Đảng viên trẻ người Chứt (Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh).

Các tham luận tập trung làm rõ một số vấn đề chính như: kết quả nổi bật và những hạn chế trong công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; công tác bảo tồn, phát huy, phát triển giá trị lịch sử truyền thống, văn hóa bản sắc dân tộc, dân tộc thiểu số, tôn giáo, tín ngưỡng, văn học nghệ thuật...

Các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị đối với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo và công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở Hà Tĩnh cụ thể hóa và triển khai phù hợp điều kiện của địa phương. Việc phát huy những giá trị văn hóa tích cực của dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Bên cạnh đó, các tham luận đã khẳng định tính hiệu quả của việc phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo thông qua việc lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền phát huy giá trị văn hóa tích cực của các dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.