Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo

NDO - Nhằm tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí, từ đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo, bảo đảm thông tin trung thực, khách quan, kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Đảng đã đề ra, sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo.
0:00 / 0:00
0:00
Công an tỉnh Lai Châu tuyên truyền về pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xóm bản.
Công an tỉnh Lai Châu tuyên truyền về pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xóm bản.

Hội nghị là hoạt động thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và Quyết định số 670/QĐ-BTTTT ngày 12/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh, báo chí góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam...

Từ đó, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; đưa thông tin, hình ảnh về đất nước và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 14,123 triệu người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Hầu hết các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa và tập trung chủ yếu ở một số tỉnh khu vực miền núi phía bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung, Tây Nam Bộ.

Khẳng định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã nêu những nội dung chủ yếu của Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Nhà nước đã ban hành 118 chính sách và bố trí nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, 98,4% xã có đường ô-tô đến trung tâm xã; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 93,9%; 100% xã có trường tiểu học và trung học cơ sở, 99,7% xã có trường mầm non, mẫu giáo; 99,3% xã có trạm y tế; gần 100% số xã có nhà văn hóa hoặc điểm bưu điện văn hóa.

Tuy vậy, hiện nay khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng miền chưa được thu hẹp, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số vẫn chiếm 62% số hộ nghèo cả nước; vẫn còn 1.551 xã đặc biệt khó khăn. Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm hơn 3%.

Cũng tại hội nghị, các học viên đã được nghe TS Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) trình bày về chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.

Trong đó, khi tuyên truyền về tôn giáo, cần lưu ý một số nguyên tắc như: lựa chọn ngôn ngữ, hình ảnh phù hợp; quan tâm đến mục đích tuyên truyền; chỉ phê bình hành vi trái pháp luật, không phê bình hành vi trái giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo; không dùng các vấn đề tôn giáo tiêu cực để làm tít các chuyên mục, trang bìa...