Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai

NDO - Ngày 22/5, Thứ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ, Trưởng Ban tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai ký Quyết định số 1375/QĐ-BTCGBC ban hành thể lệ giải. Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển các lĩnh vực này.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho các tác giả của mùa giải đầu tiên. (Ảnh: TRẦN HẢI - THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao giải Nhất cho các tác giả của mùa giải đầu tiên. (Ảnh: TRẦN HẢI - THỦY NGUYÊN)

Sau sự thành công của mùa giải đầu tiên, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai tiếp tục được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải, phát sóng trong thời gian quy định. Các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự xuất sắc đoạt giải cũng sẽ được trao giải thưởng.

Thông qua giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu của công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành, cổ vũ, động viên cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Về đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước có tác phẩm báo chí viết về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Người nước ngoài có tác phẩm báo chí viết bằng tiếng Việt phù hợp với quy định của thể lệ giải cũng có quyền gửi bài tham dự. Các tác phẩm gửi về phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí đã được cấp phép trong thời gian quy định.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai ảnh 1

Nhóm tác giả đoạt giải Ba tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất.

Về mặt nội dung, các tác phẩm báo chí được chọn cần phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, thông tin chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.

Về thể loại, các tác phẩm báo chí được xét trao giải cần thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, phim tài liệu, bút ký, chương trình toạ đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)... Nhìn chung, mục đích của các tác phẩm là tuyên truyền về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được đăng, phát lần đầu trên các loại hình bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, báo ảnh. Thời gian đăng tải tính từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 15/6/2024.

Vòng sơ khảo Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” sẽ được tiến hành từ ngày 10-24/7 sắp tới. Vòng chung khảo sẽ diễn ra từ ngày 1/8. Dự kiến, lễ công bố và trao giải thưởng sẽ tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành văn hóa 28/8.

Tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ hai cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và giải pháp hoàn thiện.

- Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch từ Trung ương đến địa phương.

- Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người.

- Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại.

- Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè và cộng đồng quốc tế thông qua các sự kiện văn hóa Việt Nam tổ chức ở nước ngoài. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa.

- Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước. Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc để dần loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng “lệch chuẩn”, hướng con người tới chân, thiện, mỹ.

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng “kiến tạo”, “khơi thông” nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.