Nông dân cần tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm an sinh lâu dài

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết quy chế phối hợp công tác.
Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết quy chế phối hợp công tác.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh về vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời thông tin những kết quả ấn tượng trong thực hiện các chính sách này thời gian qua, với diện bao phủ ngày càng tăng cao, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự tăng trưởng đột phá.

Đánh giá cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, chia sẻ: “Với ưu thế là cơ quan đoàn thể chính trị-xã hội của giai cấp nông dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là tập hợp đoàn kết của các chi bộ, đảng viên và đông đảo người nông dân trên toàn quốc, có vai trò đặc biệt và là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc “công, nông, trí”, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong 5 năm (giai đoạn 2016-2020), có 35 tỉnh, thành Hội đã xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền, vận động được 121.741 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng ¼ số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cả nước và 28.824.738 người tham gia bảo hiểm y tế.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện được tổng số 96.699 hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo, hội thi, cuộc tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, với tổng số 6.184.644 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn tuyên truyền lồng ghép trong 382.670 buổi sinh hoạt cho 15.024.090 người; tuyên truyền 24.623 tin, bài trên hệ thống truyền thông của tỉnh và 41.502 tin, bài trên hệ thống thông tin của Hội; cung cấp 1.840.486 các loại tài liệu truyền thông các loại như: tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang...

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được 7.506 mô hình “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm toàn dân”, với 2.226.972 người tham dự; xây dựng được 2.677 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, để tập hợp, vận động, thuyết phục hội viên, nông dân phát huy vai trò trung tâm, là chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại thì mỗi người dân cần phải tích cực tham gia công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm an sinh, chất lượng cuộc sống lâu dài.

Và để làm được điều này, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trở thành nhiệm vụ, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những nhân tố giữ vị trí, vai trò và trách nhiệm rất quan trọng.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thẳng thắn thì số lượng hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, Chủ tịch Hội Lương Quốc Đoàn đề nghị, các cấp Hội Nông dân Việt Nam và ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tăng cường phối hợp với nhau để triển khai nhiều nội dung, có giải pháp, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động để đông đảo hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ hơn tính ưu việt của chính sách, lợi ích khi tham gia đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, hai đơn vị quyết định ký kết quy chế phối hợp mới trong giai đoạn tới. Qua đó xác định, tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 giữa hai cơ quan được xây dựng, nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới…

Việc triển khai đầy đủ các nội dung phối hợp sẽ giúp hội viên, nông dân và nhân dân có thể hiểu hơn về quyền lợi, giá trị và lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các chính sách này, tạo sự đồng thuận nhằm sớm hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và bảo đảm tốt mọi quyền lợi an sinh cho nhân dân.