Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh

Chiều 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính là 1 trong 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã xác định rất sáng suốt vì đây là điểm yếu, phải trăn trở, vì sự phát triển và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Tiếp theo Nghị quyết 01 của Chính phủ được ban hành đầu tháng 1 vừa qua, Thường trực Chính phủ vừa họp và Thủ tướng Chính phủ thay mặt ký ban hành Chỉ thị 03 chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy công việc năm 2023 ngay từ ngày đầu, tháng đầu vì tình hình nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, do đó phải bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 3 đột phá chiến lược để thực hiện.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược trong đó có hạ tầng chiến lược, cải cách hành chính, sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu…

Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải tập trung thảo luận và thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính; các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần này để thực hiện nghiêm túc, thực hiện theo đúng phương châm của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương - Bản lĩnh linh hoạt - Đổi mới sáng tạo - Kịp thời hiệu quả", phải đổi mới sáng tạo, kiên định, kiên trì, linh hoạt.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2022 vừa qua, và qua 1 tháng đầu của năm 2023, trong thành công chung của cả nước, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính.

Phiên họp này nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung đánh giá những cái được và chưa được, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tư duy, phương pháp tiếp cận để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phục hồi nhanh và phát triển bền vững, giảm chi phí đầu vào, giảm tiêu cực, nhũng nhiễu, từ đó tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, triển khai thực hiện tốt kế hoạch hoạt động của năm 2023 và thời gian tới.

Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh ảnh 3

Hội nghị được kết nối đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thời gian có hạn, nội dung thì nhiều, với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, Thủ tướng đề nghị các các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi thẳng vào vấn đề, phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; hy vọng sau phiên họp này, công tác cải cách hành chính sẽ đạt kết quả thiết thực hơn, hiệu quả hơn, "cân, đong, đo, đếm" được.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; giảm công sức, thời gian của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tham nhũng vặt; giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh; làm cho môi trường sinh thái hành chính trong sạch, công khai, minh bạch.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính năm 2022, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước; lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục; cần rút ra các bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác này thời gian tới. Theo Thủ tướng, việc xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số, xã hội số thì phải có công dân số, công dân điện tử.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là “Năm dữ liệu số”, do đó phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; nhưng cơ sở dữ liệu là điểm yếu trong hệ thống chính trị. Các bộ, ngành phải xây dựng cơ sở dữ liệu cho riêng mình, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Đã xác định thì các bộ, ngành, địa phương phải làm tích cực. Điều này cũng là thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó, chúng ta mới khai thác và ứng dụng, chuyển thành nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Năm 2023 được xác định là “Năm dữ liệu số”, do đó phải tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; nhưng cơ sở dữ liệu là điểm yếu trong hệ thống chính trị. Các bộ, ngành phải xây dựng cơ sở dữ liệu cho riêng mình, đây là vấn đề hết sức quan trọng. Đã xác định thì các bộ, ngành, địa phương phải làm tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng khẳng định, cải cách hành chính được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Về quan điểm, yêu cầu cải cách hành chính, Thủ tướng nêu rõ phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó.

Tăng cường đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Cải cách hành chính phải được tiến hành đồng bộ, thông suốt, quyết tâm hành động từ Trung ương xuống địa phương theo tinh thần, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, đi đầu trong cải cách hành chính.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khen thưởng kịp thời, xử lý vi phạm nghiêm minh.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải thực hiện chủ động, tích cực cải cách hành chính; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội khối nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ.

Đẩy mạnh rà soát các nhiệm vụ cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương trước ngày 15/2/2023; năm nay phải có cơ chế kiểm tra công tác này.

Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ nợ đọng của năm 2022; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại Nghị quyết 01 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; trong đó, lưu ý: Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 131/NQ-CP; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án phân cấp các thủ tục hành chính; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh tại các luật chuyên ngành, bãi bỏ điều kiện kinh doanh không hợp pháp, không cần thiết, không khả thi, thiếu cụ thể; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử được giao.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27 của Trung ương; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ , công chức viên chức; thiết lập Cổng thông tin, Cổng dịch vụ công trực tuyến; các bộ, cơ quan đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thành việc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của viên chức; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thành việc hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của viên chức; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ với quy định của Đảng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Tư pháp đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, tham mưu lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia với tinh thần “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử-xoá đăng ký thường trú-trợ cấp mai táng phí”. Xây dựng Khung bộ chỉ số điều hành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, hoàn thành trong quý II/2023.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng Chiến lược cải cách hành chính của Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2050; trình Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2023, hoàn thành trong tháng 2/2023; tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, các tỉnh và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022; khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài và chính sách liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, hoàn thành trong tháng 4/2023; phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong quý II/2023.

Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị quyết 116/NQ-CP về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có điều kiện.

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, hoàn thành trong quý I/2023; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 2/2023.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nỗ lực thực hiện Đề án không dùng tiền mặt trong thanh toán, qua đó góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm nợ xấu. Các bộ, ngành, địa phương, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tích cực, chủ động tập trung chỉ đạo cải cách hành chính do cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, có lợi cho quốc gia, địa phương, cơ quan của mình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh ảnh 4

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nỗ lực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao sức cạnh tranh ảnh 5

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.