Những việc cần làm ngay (Bài 30)

Ba chương trình sản xuất (lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu) đang trên đà phát triển. Do đó, đời sống nhân dân ta đã từng bước ra khỏi khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Những việc cần làm ngay (Bài 30)

Muốn tiếp tục hướng tốt đẹp này, cán bộ và đồng bào cả nước ta phải hết sức tiết kiệm từng đồng ngoại tệ, từng chỉ vàng. Phải dùng vàng và ngoại tệ mạnh để nhập nguyên liệu, nhiên liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, bông vải, sắt thép, thiết bị phụ tùng, xăng dầu, v.v.) phục vụ cho 3 chương trình sản xuất.

Sản xuất và xuất khẩu tốt thêm được mức nào, thì đời sống nhân dân sẽ được cải thiện thêm mức đó.

Nếu ta đem ngoại tệ mạnh, vàng ra nhập, nhất là nhập lậu các hàng xa xỉ, một cách ồ ạt thì sang năm 1991, ta lấy ngoại tệ và vàng đâu mà nhập nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho 3 chương trình sản xuất? Nền kinh tế cả nước ta, đời sống nhân dân ta sẽ ra sao?

Rất mong một số cơ quan từ trung ương đến các địa phương, rất mong một số người vì quyền lợi cục bộ, cá nhân thiển cận, còn đang hăng say nhập hàng lậu hay dung túng, tiếp tay cho việc nhập hàng lậu hãy sớm tỉnh ngộ.

Rất mong các cơ quan hữu trách phải tích cực hơn nữa, thẳng tay trừng trị hơn nữa những cá nhân, những cơ quan đang còn buôn lậu quá nhiều, quá lớn!

N.V.L.

-------------------

Báo Nhân Dân, số 13134, ngày 25/9/1990.