Nhiều vi phạm, sáu nhà đầu tư bị phạt hơn 460 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 6 nhà đầu tư, gồm 4 doanh nghiệp và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 465 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định; không đăng ký chào mua công khai trong giao dịch cổ phiếu;...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Vinavico (địa chỉ tại tầng 1, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 355/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vinavico không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu:

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên các năm 2018, 2019; Báo cáo tài chính bán niên các năm 2017, 2018, 2019 đã được soát xét; Báo cáo tài chính các năm 2017, 2018, 2019, 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính các quý II, III, IV/2018; Báo cáo tài chính quý I/2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2018, 2019; Báo cáo thường niên các năm 2017, 2018, 2019; Báo cáo tài chính các quý II, III/2019.

Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Quyết định số 4911/QĐ-CT-QLN ngày 27/1/2016 của Cục Thuế Hà Nội về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty cổ phần Vinavico.

*  Công ty cổ phần Sông Đà 207 (địa chỉ tại tầng 7 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 362/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Sông Đà 207 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán…; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán…

* Ông Nguyễn Phúc Anh (địa chỉ tại BT D06 Embassy Garden, Đỗ Nhuận, Từ Liêm, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 728/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 6/7/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã mua 3.408.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (mã chứng khoán: PV2), làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 9.392.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 25,48%).

Đến ngày 16/10/2018, ông Nguyễn Phúc Anh mua tiếp 1.800.000 cổ phiếu PV2, làm số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 11.304.500 cổ phiếu PV2 (chiếm tỷ lệ 30,66%) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định).

Cùng với đó, ông Nguyễn Phúc Anh buộc phải khắc phục hậu quả: từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 6 tháng quy định tại điểm c khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Căn cứ kết quả giám sát của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 30/10/2018, ông Nguyễn Phúc Anh đã bán 400.000 cổ phiếu PV2, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 9.145.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 24,80%).

* Công ty cổ phần Hestia (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 14, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 346/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã không công bố thông tin đối với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

* Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (địa chỉ tại Lô 22+23, khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam), bị phạt hành chính theo Quyết định số 361/QĐ-XPVPHC, số tiền 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

* Bà Trần Mai Anh (địa chỉ tại 31A, ngõ 209 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 345/QĐ-XPVPHC, số tiền 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, bà Trần Mai Anh đã thực hiện mua 174.960 cổ phiếu SVI của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa vào ngày 9/8/2019 làm tăng số lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 484.364 cổ phiếu (3,77%) lên 659.324 cổ phiếu (5,14%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Đến ngày 5/9/2019, bà Trần Mai Anh thực hiện bán 135.000 cổ phiếu SVI làm giảm số lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 761.034 cổ phiếu (5,93%) xuống 626.034 cổ phiếu SVI (4,87%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa.

Tuy nhiên, đến ngày 29/11/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin Báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn của bà Trần Mai Anh.