VSDC thông báo lịch nghỉ giao dịch và thanh toán dịp Lễ 30/4 và 1/5

NDO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo tới các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán dịp Lễ 30/4 và 1/5.
0:00 / 0:00
0:00
VSDC thông báo lịch nghỉ giao dịch và thanh toán dịp Lễ 30/4 và 1/5

Cụ thể: Căn cứ Công văn số 2421/UBCK-PTTT ngày 17/04/2024 về việc hoán đổi ngày nghỉ dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 và Công văn số 2780/UBCK-PTTT ngày 13/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Công bố lịch nghỉ giao dịch năm 2024, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán nhân dịp Lễ 30/4 và 1/5 như sau:

VSDC sẽ nghỉ làm việc từ thứ Bảy (ngày 27/4) đến hết thứ Tư (ngày 1/5), đi làm bù vào thứ Bảy (ngày 4/5). Trong ngày thứ Bảy đi làm bù, VSDC không thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh nhưng vẫn thực hiện thanh toán đối với lãi/gốc công cụ nợ và gốc đối với tín phiếu.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 25/4 và 26/4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 2/5 và 3/5; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 26/4 sẽ được thanh toán vào ngày 2/5.

VSDC trân trọng thông báo để các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.