Nhiều vi phạm, Quản lý quỹ Hợp Lực và Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị phạt hơn 400 triệu đồng

NDO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực và CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với tổng số tiền 410 triệu đồng, do các vi phạm về pháp luật chứng khoán; vi phạm về công bố thông tin; không lưu giữ đầy đủ các tài liệu liên quan hoạt động của công ty;...
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 19/10/2022, ban hành Quyết định số 321/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực (địa chỉ tại số 550 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), số tiền 60 triệu đồng do Công ty không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị (Công ty thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không bảo đảm thời hạn theo quy định; không tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định).

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ (Quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán)

Với hành vi không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan hoạt động của doanh nghiệp, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Cuối cùng, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng theo vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022).

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực là 265 triệu đồng.

* Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 20/10/2022, ban hành Quyết định số 322/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (địa chỉ tại 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), cụ thể:

Phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và của Công ty nhiều Nghị quyết Hội đồng quản trị...;

Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, Báo cáo sử dụng vốn trái phiếu, Báo cáo tình hình tài chính trái phiếu năm 2020, Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn SCR.BOND.2018 ngày 17/6/2021;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và của Công ty về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 ngày 8/7/2021.

Đồng thời, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị phạt là 145 triệu đồng.