Nhiều bất cập, thiếu sót trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Hải Dương

NDO - Ngày 9/6, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất của tỉnh còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Trong đó, UBND tỉnh Hải Dương chưa ban hành quy trình, quy chế quản lý, chấp thuận Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; chậm phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng; chậm phê duyệt quy hoạch phân khu các khu vực đô thị đối với 4/19 phường của thành phố Hải Dương….

Sở Tài chính, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu, vật tư hàng tháng nhưng chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Việc chậm quyết toán công trình, dự án hoàn thành vẫn chưa được xử lý triệt để.

TTCP cho biết, qua thanh tra 10 dự án đầu tư xây dựng (9 dự án vốn ngân sách nhà nước và 1 dự án BT) cho thấy: Dự án Xây dựng đường dẫn cầu Quang Thanh, huyện Thanh Hà phê duyệt năm 2020 có trong Quy hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 nhưng không có trong Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hải Dương năm 2010. Sau đó, dự án đã được cập nhật vào Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà năm 2021.

Công tác quản lý chi phí dự toán, chi phí hợp đồng các dự án giao thông, đê điều, dân dụng còn hạn chế, thiếu sót: Việc xác định định mức, công tác cấp đất, áp dụng tỷ lệ định mức đào đắp bằng thủ công, máy, cự ly vận chuyển đất chưa chính xác; công tác bê tông, công tác sản xuất bê tông nhựa sử dụng vật liệu cát không đúng với tiêu chuẩn xây dựng và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; một số công tác tính toán khối lượng chưa chính xác với thiết kế, áp dụng định mức chưa đúng quy định, quy đổi đơn vị còn nhầm lẫn; còn có sai sót giữa thiết kế với dự toán, hồ sơ mời thầu dẫn đến phải điều chỉnh dự toán và hợp đồng xây dựng.

Có 3 dự án phải giảm trừ chi phí không thực hiện; Có 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót về công tác quy hoạch như: thời điểm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng có chức năng sử dụng đất còn chưa phù hợp, đồng bộ với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (sau đó được cập nhật, điều chỉnh); quy hoạch xây dựng tại khu công nghiệp có lô đất y tế chưa phù hợp chức năng sử dụng đất khu công nghiệp; khi phê duyệt quy hoạch xây dựng, chủ trương đầu tư không xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch khoáng sản.

Theo TTCP, có 13/16 dự án có hạn chế, thiếu sót như: chậm phê duyệt giá đất, xác định bổ sung tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch hoặc giao đất bổ sung; xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là tạm tính, phê duyệt giá đất cho cả phần diện tích đất chưa được giao; chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời gian ổn định 5 năm; không xác định cụ thể diện tích từng loại đất dẫn đến diện tích đất phải nộp tiền thuê đất không thống nhất tại các hồ sơ, tài liệu; chậm thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa…

Có 7/16 dự án có hạn chế, thiếu sót, vi phạm khi phê duyệt giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất như: việc xác định tổng mức đầu tư dự án có một số chi phí chưa phù hợp hoặc vẫn để khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tổng chi phí hạ tầng kỹ thuật của chi phí phát triển để tính tiền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư, làm phát sinh bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp; chậm xác định khối lượng, thẩm định dự toán đối một số hạng mục có giá trị đầu tư tạm tính; không tiến hành các thủ tục về quản lý đất đai, không có hợp đồng thuê đất dẫn đến không xác định và thu hồi tiền thuê đất kịp thời; trong đó, có dự án xác định tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất hoặc bàn giao đất

Từ những nội dung nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 110 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra và các Biên bản làm việc của Đoàn thanh tra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, từ đó xác định hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai đã được nêu tại Kết luận thanh tra. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, nếu phát hiện trường hợp gây thất thoát ngân sách Nhà nước, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra.

TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xử lý về kinh tế tổng số tiền tạm tính là hơn 110 tỷ đồng.

*Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 3608/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020, như sau:

Theo đó, TTCP chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thanh tra, các kết luận, kiến nghị tại Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh

Hải Dương trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn 2016-2020, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra , không để xảy ra vi phạm, thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.