Đông đảo các tác giả trẻ trong nam, ngoài bắc đã đến dự hội thảo.

Văn học trẻ: Dòng chảy ngầm nhưng mạnh mẽ

Văn học trẻ lâu nay vẫn là những dòng chảy ngầm nhưng mạnh mẽ, biến đổi linh hoạt theo thời đại, theo những thay đổi của cuộc sống xã hội, chứ không bị ngắt quãng, dừng mạch. Đó là nhận định của các nhà phê bình, nhà thơ, nhà văn trong cuộc Tọa đàm “Văn học trẻ hôm nay: Mạch riêng và nguồn chung” do Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và CLB Văn học Trẻ - Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức.

Một số gương mặt tham dự Hội nghị viết văn trẻ lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội năm 2016.

Nhà văn trẻ và câu hỏi "Vì sao chúng ta viết?"

"Vì sao chúng ta viết" là khẩu hiệu (slogan) và cũng là định hướng thảo luận quan trọng tại Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 do Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức vào nửa cuối tháng 12/2021 tại TP Ðà Nẵng. Quyết định tổ chức này căn cứ theo Nghị quyết 128-NQ/CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình trạng bình thường mới; thực tế kiểm soát dịch bệnh tại địa phương tổ chức và kế hoạch nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.