Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng hoa, biểu trưng cho các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 9.

Hà Nội biểu dương 35 chủ doanh nghiệp làm tốt công tác phát triển Đảng

Sáng 4/10, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 9-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và tọa đàm với chủ đề “Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.