“Ngày hội khinh khí cầu-Hà Nội muôn màu”

Ngày hội khinh khí cầu do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tại khu vực vườn nhãn Long Biên (quận Long Biên) từ ngày 25 đến 27/3. 

“Ngày hội khinh khí cầu-Hà Nội muôn màu”

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022" nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô đến với người dân cùng du khách. Sau ngày hội, khinh khí cầu sẽ là sản phẩm du lịch thường xuyên của Hà Nội tại khu vườn nhãn Long Biên.

“Ngày hội khinh khí cầu-Hà Nội muôn màu” -0
“Ngày hội khinh khí cầu-Hà Nội muôn màu” -1