Nâng cao vai trò giám sát của tổ chức công đoàn trong thực hiện tăng lương tối thiểu

NDO -

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4486 /TLĐ-CSPL về việc tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công văn được ký quyết định ban hành chỉ sau bốn ngày Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu.

Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội… của các doanh nghiệp. Nhất là việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo dõi, bám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất. Khi có tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền lợi của tập thể người lao động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, tình hình tiền lương năm 2022 của các doanh nghiệp thuộc ngành, địa phương. Tập hợp, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Nghị định số 38/2022/NĐ-CP cũng như pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chăm lo, bảo đảm đời sống cho người lao động, góp phần bảo đảm việc làm bền vững, an sinh của người lao động và sự ổn định, phát triển lâu dài của thị trường lao động.