Nâng cao hiệu quả tuyên truyền các đài PTTH khu vực Tây Bắc

NDO -

NDĐT - Sáng 26-11, tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tám đài phát thanh - truyền hình (PTTH) các tỉnh Tây Bắc, bao gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La và Lai Châu hội thảo nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở các địa phương.

Hội thảo, ký kết thi đua nâng cao chất lượng tuyên truyền các đài PTTH khu vực Tây Bắc.
Hội thảo, ký kết thi đua nâng cao chất lượng tuyên truyền các đài PTTH khu vực Tây Bắc.

Các đài PTTH khu vực Tây Bắc có chung đặc điểm là miền núi cao, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, vì vậy việc tác nghiệp của phóng viên đến các địa bàn gặp nhiều khó khăn. Đa số các đài PTTH trong khu vực có thiết bị, máy móc, hạ tầng bị xuống cấp và thiếu, ảnh hưởng chất lượng truyền dẫn, kỹ thuật phát thanh, truyền hình.

Để khắc phục những khó khăn nói trên, nâng cao chất lượng nội dung và kỹ thuật phát thanh, truyền hình, các đài PTTH khu vực Tây Bắc thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp: thay đổi khung kết cấu chương trình phát thanh và truyền hình; các chương trình, chuyên mục hướng mạnh đến nhu cầu của khán, thính giả; nâng cao chất lượng các chương trình bằng đầu tư sáng tạo, đổi mới nội dung và cách thể hiện các tác phẩm phát thanh, truyền hình theo hướng “đúng, trúng và hay” nhằm thu hút người nghe, người xem truyền hình; xây dựng cơ chế khuyến khích, ưu tiên các đơn vị, doanh nghiệp để thu hút quảng cáo, liên kết sản xuất chương trình truyền hình.

Tại hội thảo, lãnh đạo các đài PTTH khu vực Tây Bắc đã ký kết nội dung thi đua, liên kết hợp tác, với mục tiêu nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng ở địa phương.