Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Thực hiện đồng bộ phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; chú trọng đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. Đây là một trong những Thông điệp của Chính phủ được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nêu rõ tại Ngày Chuyển đổi số Quốc gia được tổ chức sáng 10/10, tại Hà Nội.
Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Nâng cao chất lượng nhân lực ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện đang có tỷ lệ trong độ tuổi lao động qua đào tạo thấp hơn 4,8% so với tỷ lệ chung cả nước; nhân lực trình độ đại học đạt cũng thấp hơn 1% so với tỷ lệ chung cả nước. Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đề cập tới bốn giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho ba địa phương này.