Đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đắk Nông cần sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh để phát triển

Chiều 1/7, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về việc triển khai đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên của tỉnh Đắk Nông.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội trường, chiều 30/5. (Ảnh: quochoi.vn)

Bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn luôn coi trọng việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đồng thời xác định việc bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận ngày 10/1. (Ảnh: Khoa Linh)

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, để kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi, tránh lợi dụng chính sách để chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan, nội dung đề xuất sửa đổi của Chính phủ đã quy định loại trừ tất cả các trường hợp phải thu hồi đất theo quy định, bao gồm cả thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu theo quy định của Luật Đất đai hay bán tài sản công theo Luật Tài sản công.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: KHOA LINH)

Năm 2022, sẽ giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của gói chính sách tài khóa, tiền tệ

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc đề xuất quy mô tổng thể, phương thức, lộ trình huy động, giải ngân các nguồn vốn cho từng năm đã được Chính phủ tính toán trên quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo đó, năm 2022 sẽ thực hiện giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của gói chính sách tài khóa, tiền tệ, phần còn lại sẽ giải ngân trong năm 2023.